Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Aprovació inicial del projecte "Nova xarxa de distribució d'aigua de Sellui - Primera fase"

Amb data 22 de febrer del 2024, la presidenta Montserrat Perelló de l´EMD de Sellui ha acordat l'aprovació inicial d'aquest Projecte redactat per Comei SL en data 15-02-2024. L'esmentat Projecte es sotmet a informació pública per un termini de 30 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació en el BOP ( 40/0 de 26-02-2024).

Proposta de xarxa de distribució d'aigua, fases I, II i III
Proposta de xarxa de distribució d'aigua, fases I, II i III

DIMECRES 20 MARÇ 2024

Amb data 22 de febrer del 2024, la presidenta Montserrat Perelló de l´EMD de Sellui ha acordat l'aprovació inicial d'aquest Projecte redactat per Comei SL en data 15-02-2024. L'esmentat Projecte es sotmet a informació pública per un termini de 30 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació en el BOP ( 40/0 de 26-02-2024).

Durant aquests termini es podrà examinar i formular-hi les reclamacions i al·legacions que es considerin convenients d'acord amb el que preveu l'aricle 37.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, per qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya.

Fitxers adjunts